in

Top 10 Popular Shih Tzu Haircuts (30+ Pictures)

1. Shih Tzu Teddy Bear Cut

Shih Tzu Teddy Bear Cut, Shih tzu puppy cut

Shih Tzu Teddy Bear Cut, Shih tzu puppy cut

Shih Tzu Teddy Bear Cut, Shih tzu puppy cut

Shih Tzu Teddy Bear Cut, Shih tzu puppy cut, Shih Tzu Summer Cut

Shih Tzu Teddy Bear Cut, Shih tzu puppy cut