in

33 Chinese Shih Tzu Dog Names

 • Chundu (Purity)
 • Zu (Lord)
 • Gongzu (Princess)
 • Huangdi (Emperor)
 • Ganqing (Affection)
 • Qinre (Affectionate)
 • Keai (Lovely)
 • Banlu (Companion)
 • Ezuoju (Mischievous)
 • Huanghou (Empress)
 • Keai (Cute)
 • Kekao (Trustworthy)
 • Qiangdu (Strength)
 • Shunu (Lady)
 • Nuwang (Queen)
 • Pengyou (Friend)
 • Juhua (Chrysanthemum)
 • Meili (Beautiful)
 • Tiaopi (Playful)

 • Yonggan (Brave)
 • Shizi (Lion)
 • Reqing (Warmth)
 • Jilie (Fierce)
 • Junzhu (Monarch)
 • Emo (Imp)
 • Guowang (King)
 • Chongbai (Adored)
 • Qiangda (Powerful)
Photo: via Pinterest
 • Wangquan (Royalty)
 • Bo (Precious)
 • Xiyue (Joy)
 • Heai (Kindly)
 • Zhengui (Precious)