in

100 Japanese Names for Male Dogs

 • Hiroshi
 • Daiki
 • Yoshito
 • Rakuro
 • Madoka
 • Atsushi
 • Hideki
 • Dai
 • Susumo
 • Norio
 • Taro
 • Mitsuo
 • Junichi
 • Tadashi
 • Kaoru
 • Kaito
 • Kenichi
 • Noboru
 • Hiroaki
 • Taichi
 • Makoto
 • Takumi
 • Youta
 • Yasushi
 • Hotaka
 • Michi
 • Yamato
 • Kouta
 • Yoshiro
 • Nori
 • Takayuki
 • Haruki
 • Yoshio
 • Ichiro
 • Eiji
 • Katashi
 • Fumio
 • Yoshito
 • Ryota
 • Naoki

 • Yori
 • Isamu
 • Hayate
 • Hinata
 • Yukio
 • Shouta
 • Jiro
 • Kiyoshi
 • Itsuki
 • Akio
 • Hitoshi
 • Shinji
 • Haruto
 • Masaki
 • Yosu
 • Masaaki
 • Hiroki
 • Ryo
 • Kyo
 • Masayuki
 • Rikuto
 • Ayumu
 • Satoshi
 • Kunio
 • Shiro
 • Yuji
 • Masayoshi
 • Masashi
 • Kenji
 • Ren
 • Arata
 • Tadao
 • Shinobu
 • Takahiro
Pinterest.com
 • Kenta
 • Tamotsu
 • Ryoichi
 • Akihiro
 • Daisuke
 • Masato
 • Hideo
 • Michio
 • Hiraku
 • Toshiaki
 • Hikaru
 • Hibiki
 • Aki
Pinterest.com
 • Masaru
 • Kenshin
 • Kichiro
 • Mitsuru
 • Kaede
 • Riku
 • Sho
 • Osamu
 • Masa
 • Masumi
 • Hiroyuki